MAEN Spol. s r. o. – průmyslová a komunální energetika

Společnost MAEN spol. s r. o. se zabývá projektováním, realizací a provozováním systémů energetického využití skládkového plynu, řídících systémů kogeneračních jednotek a stanic pro dopravu a úpravu bioplynu. V současné době provozuje 16 kogeneračních jednotek na skládkách v České republice i na Slovensku o celkovém instalovaném výkonu 4,2 MW.